fbpx

Oudercommissie

De oudercommissie van Het Toverbloempje in Zundert bestaat uit: Nalini Veeningen, Suzan Mathijssen en Daniela Boogaard en in Etten-leur uit: Bas Van Dorst, Lizzy Verhaeg, Judith Van Rijsbergen en Simone Hendrickx- van der Linden. Deze team’s vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen die bij Het Toverbloempje worden opgevangen.

Ons doel is om in samenwerking met Het Toverbloempje de kwaliteit van de opvang te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Wij kunnen hierin een rol spelen in de communicatie met ouders en de opvang.

Voel je als ouder vrij om ons te benaderen. Wij zijn per e-mail bereikbaar via Zundert: oudercommissie-zundert@outlook.com Etten-leur: oudercommissie-ettenleur@outlook.com

Wij, als oudercommissie, adviseren de leiding van Het Toverbloempje gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Minimaal 4 keer per jaar komen wij bijeen om de adviesaanvragen te behandelen en advies uit te brengen.

Kortom: in de commissie denken we actief mee over vragen en (toekomstige) ontwikkelingen en hebben we de mogelijkheid signalen en nieuwe ideeën te bespreken.  Daarbij zijn wij een klankbord voor alle ouders en het bestuur en hebben inspraak in het beleid. Want ons doel is om opvang te creëren dat voor kinderen en ouders aanvoelt als een tweede thuis.

 ___________________________________________________________________

Spring naar toolbar