Dagindeling Peuteropvang

Om wat rust en structuur in de groep te houden zijn er breng- en haaltijden. (Tijdens schoolvrije dagen)
 
Brengen 08.45 – 09.00
Ophalen 12.45 – 13.00
 
Buitenschoolsopvang

Dagindeling Peuteropvang

08.45 – 09.00 Kinderen worden gebracht. Voor ouders bestaat de gelegenheid om informatie uit te wisselen. Kinderen gaan vrij spelen.
09.00 – 09.15 Kinderen krijgen de gelegenheid om naar het toilet te gaan, speelgoed gaan we opruimen.
09.15 – 09.45 Kinderen gaan aan tafel. Liedjes zingen en fruit eten en wat drinken.
09.45 – 10.15 Monden/handen wassen. Kinderen worden verschoond of gaan naar de wc. De andere kinderen kunnen vrij spelen.
10.30 – 11.00 Één van de leidsters biedt een gerichte activiteit aan. Dit kan variëren van een boekje voorlezen, tot knutselen, muziek op schoot…
11.20 – 11.30  De tafel dekken en het speelgoed opruimen.
11.30 – 12.00 Middageten.
12.00 – 12.15 Kinderen worden verschoond.
12.15 – 13.00 Vrij spel/buiten spelen.
12.45 – 13.00  Kinderen worden opgehaald.